Tridsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes – 13.11.2022 je dobročinná zbierka sv. Alžbety, darcom Pán Boh Zaplať
  • Budúcu nedeľu,20. 11. 2022, bude novembrová zbierka na kostol, darcom nech Pán Boh vynahradí štedrosť svojou milosťou…
  • Deti budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare,  potom v kostole sv. omša 18:30 hod. a po nej krátka katechéza pre prvoprijímajúcich.
  • V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou chystá v tomto týždni aktivity pre mladých ľudí. Viac o aktivitách môžete nájsť na stránke https://erko.sk/tyzdenpremladez. Zároveň vás pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!