Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

V nedeľu o 16.00 hod.  pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole.

Spovedanie pred Veľkou nocou:

Na Kvetnú nedeľu o 14.00 hod. v Košickom Klečenove, o 14.30 hod. v Nižnej Kamenici, o 15.30 hod. v Bidovciach, o 16.30 hod. vo Svinici.

Požehnanie veľkonočných jedál:

Na Bielu sobotu o 14. 00 hod. –  Borda, o 14.30 hod. – Košický Klečenov, o 15.00 hod. – Nižná Kamenica.

Na Veľkonočnú nedeľu o 7.30 hod. vo Svinici, po sv. omši (9.15 hod.) v Bidovciach.

Sviatosť oltárna bude vyložená na Veľký piatok po bohoslužbách do 21. 00 hod. a na Bielu sobotu od 8. 00 hod.  do 18. 00 hod.