Najsvätejšej Trojice

Blíži sa sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej. Aj v tomto roku plánujeme  oslavu manifestačným sprievodom po obci v najbližšiu nedeľu po sviatku. Vyzývame veriacich, ktorí sú ochotní urobiť 4 oltáriky. Aj toto vyznanie viery je znakom lásky k Eucharistickému Kristovi. Nahláste sa osobne pánu farárovi. Platí to pre  Svinicu.