Zoslanie Ducha Svätého

Nedeľa: o 14. 00 hod. stretnutie ružencového bratstva, spoločná modlitba, výmena tajomstiev a požehnanie so Sviatosťou oltárnou vo Svinici

Nedeľa: o 15.00 hod. stretnutie ružencového bratstva, spoločná modlitba, výmena tajomstiev, voľby horliteľov

Birmovanci na preskúšanie prídu v pondelok (5.6.2017) na farský úrad po sv. omši.