Najsvätejšej Trojice

Kto má záujem zúčastniť sa na Fatimskej sobote v Obišovciach, nech sa nahlási v sakristii. Program je na výveske.

Nasledujúcu nedeľu pozývame ctiteľov Božského Srdca na farský úrad o 14. 00 hod. Porozprávame sa, ako účinkuje v našej farnosti Bratstvo Božského Srdca.