Prvé sväté prijímanie

Prihláška na 1.sv. prijímanie

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí,

vyplnenú prihlášku odovzdajte, prosím, v sakristii do KONCA SEPTEMBRA.