Prvé sväté prijímanie

1. sv. prijímanie bude 4.7.2021 vo farskom kostole vo Svinici

Základné modlitby a otázky sú v učebnici NBV pre 3. ročník “CESTA VIERY” na str. 100 – 104.  Naučiť sa do 18.6.!!! Učebnice zabezpečuje škola, ktorú dieťa navštevuje.

Prihláška na 1.sv. prijímanie

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí,

vyplnenú prihlášku odovzdajte, prosím, v sakristii do KONCA SEPTEMBRA.