Štvrtá veľkonočná nedeľa

  • Dnes, 21.4.2024, je zbierka na seminár. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Deti a mládež budú mať stretko v piatok on 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre , po ňom pozývame všetkých na sv. omšu o 19:00 hod.
  • 4. mája 2024 plánujeme Púť Rádia Lumen do Krakova, prihlásiť sa môžete v sakristii, cestovné 30 €.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!