21. nedeľa v Cezročnom období

Začína sa školský rok. Mládež, príďte ku sviatosti zmierenia v prvopiatkovom týždni.

Sv. spoveď pred 1. piatkom

Svinica

V piatok od 16.30 hod.

Nižná Kamenica

V stredu od 16.00 hod.

Bidovce

Vo štvrtok od 16.45 hod.