24. nedeľa v Cezročnom období

Dnes je zbierka vo všetkých chrámoch, aj v našom, na Rádio Lumen. Za milodary vopred ďakujeme!

Ružencové bratstvo pozýva svojich členov a záujemcov na púť do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej, ktorá sa uskutoční 7. októbra 2017 (sobota), na sviatok Ružencovej Panny Márie. Záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii do 1. októbra 2017 (nedeľa).

Jesenné kántrové dni sú v stredu, v piatok a v sobotu.