6. veľkonočná nedeľa

  • Dnes, 19.5., je májová zbierka na kostol.
  • Budúcu nedeľu, 24.5., bude zbierka na katolícke masmédiá. Darcom Pán Boh zaplať.
  • Na kostol darovala rod. Jarinkovičová 100€, bohuznáma 50€. Pán Boh zaplať!

Drahí bratia a sestry!

Uplynulé dva mesiace sme sa nemohli stretávať pri slávení Eucharistie v našich kostoloch. Boli sme doslova odkázaní na prenosy bohoslužieb cez médiá.

Chcem poďakovať aj verejnoprávnemu Rozhlasu a televízií za priame prenosy.

Osobitne ďakujem našim katolíckym médiám Rádiu Lumen a Televízii Lux za ich prácu, ktorú vykonávali s veľkým nasadením a vytrvalosťou, a to nielen pri online prenosoch liturgických slávení. Ďakujem im za ich službu počas uplynulých mesiacov pandémie.

Na budúci týždeň je siedma veľkonočná nedeľa, kedy sa už tradične venujeme podpore našich katolíckych médií. Prejavom vďaky a podpory našim médiám umožníme nielen ich ďalší rozvoj, ale posilníme aj našu slobodu v komunikovaní pravdy, dobra a krásy. Za pomoc pre naše katolícke médiá vám už vopred ďakujem!

 Mons. Bernard Bober

 arcibiskup – metropolita