Oznamy 7. veľkonočná nedeľa

V Košickom Klečenove bude sv. omša v utorok o 16.30

Prvý piatok: sv. spoveď

Svinica: streda, piatok: od 17.30 hod., (chorých v piatok od 9. 00 hod.)

Nižná Kamenica: od 17. 30 hod. (utorok)

Bidovce: od 16. 45 hod. (štvrtok)

Košický Klečenov: od 15. 45 hod. (utorok)

Svinica: 14. 00 hod.  Prvá nedeľa v mesiaci,  adorácia, možnosť požehnania devocionálií. Deviatnik k Duchu Svätému o 18. 30 hod. počas týždňa.

– Nasledujúcu nedeľu bude zbierka na katolícke médiá

– Nasledujúcu sobotu Vás pozývam na Fatimskú sobotu na mariánske pútnické miesto Obišovce. Začiatok o 9. 00 hod.

– Streda, piatok, sobota – kántrové dni. Aspoň jeden je záväzný.

– Milodar na opravu farskej budovy: 400 € – rodina Jozefa Boritaša

Farská stránka: www. farnostsvinica.sk