Oznamy 3. veľkonočná nedeľa

Loretánske litánie v mesiaci máj

Svinica
nedeľa: 14.00
pondelok – sobota: 18.00

Nižná Kamenica
nedeľa: pred sv. omšou
pondelok – sobota: 18.00