Povýšenie svätého kríža

Streda, piatok a sobota sú Kántrové dni. Obsahom týchto dní je poďakovanie za úrodu.

Nasledujúcu nedeľu bude zbierka na potreby farskej budovy.