Siedma veľkonočná nedeľa

  • Sväté omše s účasťou veriacich pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení a predpisov pre prítomnosť vo vnútorných priestoroch. V kostole môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových.
  • Skúšobné prenosy sv. omší v nedeľu na YouTube, kanál farnost svinica.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202
  • Nedeľné zbierky tvoria podstatnú časť pravidelných príjmov farnosti. Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť jednorazovým darom či pravidelnou finančnou podporou, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do devätnástej hodiny.
  • Dnes, 16.5., je zbierka na katolícke masmédiá. Darcom Pán Boh zaplať!
  • V piatok vo Svinici sv. omša za účasti detí, po nej stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov. Prvé sv. prijímanie plánujeme na 4. júla.