12. nedeľa v Cezročnom období

Kto má ešte záujem zúčastniť sa Fatimskej soboty v Obišovciach 1. júla 2017, nech sa nahlási na t.č. 0907 864 941. Program je na výveske. Odchod autobusu je v sobotu o 7.00 hod. z Nižnej Kamenice z dolnej autobusovej zastávky, následne sa zastaví v Bidovciach na autobusovej zastávke a nakoniec pri kríži vo Svinici. Kto môže, nech si prinesie „pútnickú“ stoličku. Je Rok Fatimskej Panny Márie. Je vhodné vykonať si aspoň takúto minipúť.

Na sviatok svätých Petra a Pavla bude zbierka na dobročinné ciele Svätého Otca. Pán Boh zaplať za milodary!