11. nedeľa v Cezročnom období

Kto má záujem zúčastniť sa  na Fatimskej sobote (1.07. ) v Obišovciach, nech sa nahlási v sakristii. Program je na výveske.

V stredu bude slúžiť o 18. hod. sv. omšu vo Svinici dp. Pavel Bujňák, novokňaz.

V utorok a stredu bude vo Svinici putovná socha Panny Márie Fatimskej. O 17. hod. bude modlitba sv. ruženca

V stredu sa začne triduum (trojdnie) pred odpustovou slávnosťou vo farskom kostole.