19. nedeľa v Cezročnom období

Nasledujúcu nedeľu je zbierka na dokončenie farskej budovy. Pán Boh zaplať za milodary!