18. nedeľa v Cezročnom období

Dnes, prvá nedeľa v mesiaci, o 14.00 hod. litánie a požehnanie so Sviatosťou oltárnou, pol hodiny pred litániami sv. ruženec.

Spovedanie:

Svinica

utorok: 17.00 hod. (gr.kat.)

Nižná Kamenica

pondelok: 17.30 hod. (rim.kat.)

štvrtok: 16.30 hod. (gr.kat.)

Bidovce

štvrtok: 16.15 hod. (rim.kat.)