34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa

Nedeľa (22.11.): Po sv. omši vyloženie Sviatosti Oltárnej k verejnej úcte a poklone do 15.30 hod.

Na budúcu nedeľu máme Prvú adventnú nedeľu. Kto si donesie adventný veniec ku oltáru, bude mu veniec požehnaný.

Nasledujúcu nedeľu je zbierka na Katolícku charitu.