1. adventná nedeľa

Dnes je zbierka na Katolícku charitu. Za milodary Pán Boh zaplať!

Spovedanie

Svinica

utorok: od 17. 00 hod. (gr.kat.)

streda: od 17. 00 hod. (rím.kat.)

piatok: od 17. 00 hod. (rím.kat.)

Nižná Kamenica

utorok: od 16.00 hod. (rím.kat.)

štvrtok: od 17.00 hod. (gr.kat.)

Bidovce

štvrtok: od 16.15 hod.

V Advente využívajme príležitosť k účasti na sv. omši aj počas týždňa. Berme to ako prípravu na Vianoce.