Druhá pôstna nedeľa

  • Na kostol darovali rod. Heveryová Floreková. Pán Boh zaplať!
  • Sväté omše pokračujú na dohodnuté úmysly, bez verejnej účasti veriacich z dôvodu protipandemických opatrení.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202
  • Podporiť našu farnosť môžete milodarom na č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
  • Sv. spoveď v súrnych prípadoch po tel. dohode. tel. č.: 055 6965 202
  • skúšame prenosy krížových ciest (KC) a sv. omší v piatok 18:00 a v nedeľu o 10:00 na YouTube, kanál farnost svinica  https://www.youtube.com/channel/UCduUJQfI7wfs1VX9E3W_BYA