Prvá pôstna nedeľa

  • Sväté omše pokračujú na dohodnuté úmysly, bez verejnej účasti veriacich z dôvodu protipandemických opatrení.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č. : 055 6965 202
  • Podporiť našu farnosť môžete milodarom na č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
  • Zbierka na charitu… (1. pôstna nedeľa) Pomôžte podporou rozvíjať charitné dielo finančne vkladom na účet arcidiecéznej charity IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002   VS: 667     Darcom Pán Boh zaplať!
  • v nedeľu sv omša o 10:00     https://youtu.be/MR0j6MIr_oQ