Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

  • Deti, mládež,   stretnutie až v septembri
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
  • V čase neprítomnosti zastupuje v súrnom prípade (zaopatrovanie alebo pohreb) vdp. dekan v Ruskove, tel. č.: +421 55 6941428
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!.