Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

Birmovanci budú mať stretnutie v piatok vo farskom kostole vo Svinici – začne 18:30 hod.  sv. ruženec , po ňom sv. omša a po nej stretko …

Októbrová pobožnosť pol hodiny pred sv. omšou. Modlime sa sv. ruženec!

Spoveď chorých v piatok.

Dnes, 27.9.2020, nás prosia veriaci z Čižatíc o pomoc – zbierku na ich kostol… Pán Boh zaplať!

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby do konca septembra odovzdali vyplnenú prihlášku. Stiahnuť si ju môžete na našej webstránke https://farnostsvinica.sk/sviatosti/prve-svate-prijimanie/