Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 20.9., sa koná zbierka na kostol, darcom Pán Boh zaplať.
  • Popoludní o 14:00 hod.  ekumena….
  • Budúcu nedeľu, 27.9., nás prosia veriaci z Čižatíc o pomoc- zbierku na ich kostol…
  • Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, aby do konca septembra odovzdali vyplnenú prihlášku. Stiahnuť si ju môžete na našej webstránke: https://farnostsvinica.sk/sviatosti/prve-svate-prijimanie/
  • Ohlášky….
  • Birmovanci tento týždeň spoločné stretko mať nebudú, ale pripomínam im, aby sa doučili otázky….