Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

  • Budúcu nedeľu, 2.7., sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!
  • V stredu, 28.6., bude v našej farnosti denná diecézna poklona; adorácia začne o 9:30 hod. a bude trvať do sv. omše. Nájdime si všetci aspoň trocha času a príďme pozdraviť Božské Srdce v Eucharistii, ktorému je zasvätená naša farnosť, prosme o požehnanie a ochranu pre naše rodiny….
  • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom sv. omša v kostole + Te Deum…
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!