Krista Kráľa

  • Budúcu nedeľu – 29.11. bude zbierka na CHARITU, darcom Pán Boh zaplať!
  • Požehnanie adventných vencov na Prvú adventnú nedeľu.
  • Od 30. októbra až do 18. decembra 2020 v piatky prísny pôst za odvrátenie pandémie.
  • Farský Kostol (vestibul – babinec ) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č. 055 6965 202
  • Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté až do konca novembra. Osem dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.
  • Podporiť našu farnosť môžete milodarom na č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Na kostol darovala rodina Barkóciová 200€. Pán Boh zaplať!
  • Ondrejovské celodiecézne rekolekcie sa uskutočnia v sobotu – 28. novembra 2020 o 10.00 hod. v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach