Prvá adventná nedeľa

  • Dnes – 29.11. je zbierka na CHARITU, darcom Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu – 6.12. bude zbierka na kostol.
  • Spovedanie chorých v piatok o 10:00 hod.
  • Od 30. októbra až do 18. decembra 2020 v piatky prísny pôst za odvrátenie pandémie.
  • Farský kostol (vestibul – babinec ) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202
  • Podporiť našu farnosť môžete milodarom na č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Vo štvrtok o 6:00 vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť si so sebou sviecu)