Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Prvé sv. prijímanie, po dohode s rodičmi ,bude 2. augusta; 17. júla – v piatok večer o 20:00 hod. bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí, deti sa dovtedy doučia otázky….
  • Budúcu nedeľu, 19.7., bude mesačná zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!