Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Budúcu nedeľu, 18.7.. bude zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.