Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

Nasledujúcu nedeľu je odpustová slávnosť v Gaboltove z príležitosti Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej.

O dva týždne bude odpustová slávnosť sv. Anny v Nižnej Kamenici. Slávnostná sv. omša bude o 10. 30 hod.