Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

V sobotu – 23. júla 2016 bude o 17.00 hod. sv. spoveď v Nižnej Kamenici pred odpustovou slávnosťou.

Pozývame všetkých veriacich 24. júla 2016 o 10.30 hod. na odpustovú slávnosť  do Nižnej Kamenice.

Sprievod zo Svinice pôjde o 9.00 hod. spred kostola, z Košického Klečenova o 9.00 hod. od cintorínskeho kríža a z Bordy o 9.30 hod. od Kaplnky Panny Márie.

Majme odvahu putovať k bránam večnosti.