Piata nedeľa v Cezročnom období

EKUMENICKÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ ZA JEDNOTU KRESŤANOV od 6.2.2023 do 11.2.2023

         Dátum

          

         Deň

         Čas

         Miesto

         Kazateľ

         Téma

         6.2.2023

Pondelok

         18.00

         Vyšná Kamenica

         Evanjelický chrám

          

         Ján Ducár

         Učte sa robiť, čo je dobré…

         7.2.2023

         Utorok

         18.00

         Košický Klečenov

         Gréckokatolícky chrám

         Ján Hruška

         Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších… mne ste urobili

         8.2.2023

         Streda

         18.00

         Svinica Reformovaný chrám

          

         Jákob Sélesz

         Zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť…

         9.2.2023

         Štvrtok

         18.00

         Bidovce

         Reformovaný chrám

         Ján Stanko

         Presadzovať právo…

         10.2.2023

         Piatok

         18.00

         Svinica

         Rímskokatolícky chrám

         Marianna Sláviková

         To, čo je teraz, nemusí byť…

 

  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: BAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!