Piata pôstna nedeľa

  • Sväté omše pokračujú na dohodnuté úmysly, bez verejnej účasti veriacich z dôvodu protipandemických opatrení.
  • Skúšame prenosy KC a sv. omší v piatok 18:00 hod. a v nedeľu o 10:00 hod. na YouTube, kanál farnost svinica
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202
  • Nedeľné zbierky, ktoré tvoria podstatnú časť pravidelných príjmov farnosti, sa momentálne nevyberajú. Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť jednorazovým darom či pravidelnou finančnou podporou, môžete tak urobiť prevodom na účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
  • Budúci víkend sa zo soboty 27.3. na nedeľu 28.3. posúva čas zo zimného (stredoeurópskeho) na letný.