Piata veľkonočná nedeľa

  • …májová pobožnosť…modlime sa za pokoj a mier vo svete ….
  • Deti a mládež budú mať stretko v sobotu – výlet na Rankovské skaly, stretávka v Bidovciach 8:20 hod. na zastávke, odchod z Bidoviec 8:30 hod.; zo Svinice ide prípoj do Bidoviec 8:20 hod. … treba si vziať fľašu s vodou a niečo zajesť… aj bundu pre prípad dažďa…. info – Marek: 0948 122 512
  • V sobotu 4. mája 2024 ideme na Púť Rádia Lumen do Krakova, prihlásiť sa môžete v sakristii, cestovné 30€, ešte je pár voľných miest
  • Krakow –  púť rádia Lumen: Odchod autobusu v noci z piatka na sobotu: Svinica 01:00 hod., Nižná Kamenica 01:15 hod., Bidovce 01:20 hod.

  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:30 hod.;19:00 hod. liturgia; Nižná Kamenica v utorok 17:30 hod.; 18:00 hod. liturgia
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!