Prvá adventná nedeľa

Dnes je zbierka na CHARITU. Pán Boh zaplať za milodary!

Spovedanie

Svinica: v utorok od 17.00 hod. (gr.kat.), streda a piatok od 17.00 hod. (rim.kat.)

Bidovce: vo štvrtok od 16.30 hod.

Nižná Kamenica: v utorok od 16.30 hod. (rim.kat.), vo štvrtok od 16.30 hod. (gr.kat.)