Tretia adventná nedeľa

Svätá spoveď pred Vianocami

Svinica

sobota o 14.00 hod. (gr.kat.); nedeľa o 16.30 hod. (rím.kat.)

Bidovce

nedeľa od 15.30 hod. do 16.15 hod.

Nižná Kamenica

nedeľa od 14.30 hod. do 15.15 hod.

Košický Klečenov

nedeľa od 14.00 hod. do 14.20 hod.

Od 15.decembra (štvrtok) sa budeme modliť deviatnik pred Vianocami vo Svinici po sv. omši, v ostatných dňoch o 17. 30 hod.