Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

  • Ohlášky …
  • Gr. kat. spoveď vo Svinici v utorok o 18:30 hod., 19:00 hod. liturgia; Nižná Kamenica vo štvrtok o 18:30 hod. spoveď, 19:00 hod. liturgia
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
  • Deti, mládež,   stretnutie v piatok, 28.7.,  o 17:00 hod. na fare….
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!.