Šiesta veľkonočná nedeľa

  • Budúcu nedeľu 13.5. v Bidovciach odpust o 9:00 hod.
  • Prvé sv. prijímanie – budúcu nedeľu 13.5. v Ruskove o 10:30 hod.
  • 13.5. zbierka na kat. masmédiá