Piata veľkonočná nedeľa

  • V Bidovciach v utorok 1.5. po sv. omši stretnutie ohľadom kostola…
  • Nižná Kamenica – 1.5. výmena tajomstiev sv. ruženca o 18:00 hod.
  • Krakow –  púť Rádia Lumen: Odchod autobusu v piatok (4.5.) – Svinica 23:45 hod., Nižná Kamenica 24:00 hod., Bidovce 00:05 hod.
  • od 1. mája sa modlime MÁJOVÚ POBOŽNOSŤ pred sv. omšou…
  • spoveď pred prvým piatkom: Svinica  – streda a piatok 18:15 hod., Bidovce – utorok 18:15 hod., Nižná Kamenica  – streda a piatok 17:00 hod.,
  •  Gr.kat.: Svinica utorok 17:30 hod. spoveď, 18:30 hod. liturgia, Nižná Kamenica štvrtok 17:00 hod. spoveď, 17:30 hod. liturgia
  • Zbierky: Boží hrob 205 €, na potreby kostola 15.4. – 240 €, na seminár 22.4. – Svinica – 185 €, Nižná Kamenica – 112 €, Bidovce – 75 €. Všetkým darcom nech Pán Boh vynahradí svojím požehnaním