Tretia pôstna nedeľa

  • Budúcu nedeľu, 19.3.2023, bude marcová zbierka na kostol a na energie (bohužiaľ,  faktúry za elektrinu a plyn nám stúpli päťnásobne). Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 16:30 hod. na fare v pastoračnom centre… ,po ňom o 18:00 hod. krížová cesta a sv. omša v kostole.
  • V piatok pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce aj s rodičmi, na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice. Účasť potrebná!
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk, tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!