Druhá pôstna nedeľa

  • V piatok pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce aj s rodičmi, na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice. (Na fare stretko nebude)
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!