Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 10.11.,  je novembrová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu,17. novembra 2019, bude dobročinná zbierka sv. Alžbety.