Tridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Prvá nedeľa v mesiaci: o 14.00 hod. pobožnosť  (pol hodinu pred pobožnosťou  modlitba sv. ruženca)

Nasledujúcu sobotu o 10.00 hod. posviacka novopostaveného kostola v Tepličanoch, farnosť Kostoľany.

Nasledujúcu nedeľu popoludní o 15.00 hod. zakončenie Roku Božieho milosrdenstva v Malej Vieske, pútnický chrám v našom dekanáte.