Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

  • Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel.
  • Farský Kostol (vestibul – babinec ) bude otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom denne od ôsmej do osemnástej hodiny.
  • Kontakt na farnosť : svinica@abuke.sk tel č. 055 6965 202
  • Na potreby farnosti darovala Antónia Marciová 100€, na kostol bohuznáma 50€, na kostol v Nižnej Kamenici z krstu Elišky Liškovej 100€. Všetkým darcom nech Pán Boh vynahradí svojou milosťou a požehnaním.
  • Podporiť našu farnosť môžete milodarom na č. účtu: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!