Trinásta nedeľa v Cezročnom období

Dnes, 28.6.2020, je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za milodary.

Dnes máme farskú adoráciu. Sviatosť Oltárna bude vyložená k poklone vo farskom kostole a v kaplnke v Nižnej Kamenici. Ukončená bude eucharistickým požehnaním o 15:00 hod. vo Svinici a o 15:30 hod. v Nižnej Kamenici. Nájdime si všetci aspoň trocha času  a príďme pozdraviť Božské Srdce v Eucharistii, ktorému je zasvätená naša farnosť, prosme o požehnanie a ochranu pre naše rodiny….