Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

  • 14.6. bola zbierka na kostol, vo Svinici sa nazbieralo 417€. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Budúcu nedeľu, 28.6., bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  • Ďakujem všetkým za brigádu pri kostole…..(upratovanie, výzdoba, rekonštrukcia a sťahovanie sakristie…)
  • Budúcu nedeľu, 28.6., máme vo farnosti výročnú adoráciu po sv. omši do 15: 00 hod.