Trinásta nedeľa v Cezročnom období

V utorok bude vo farskom kostole adorácia od 9.00 hod. do 18.00 hod. Na záver bude požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

Svätá spoveď

Svinica – v piatok od 16.30 hod.

Bidovce – vo štvrtok od 17.00 hod.

Nižná Kamenica – v utorok od 16.30 hod.

Žiaci a študenti,  využite príležitosť  ku sviatosti zmierenia. Nie je rozumný žiak, študent, ktorý nehodnotí školský rok aj pred Bohom s pomocou svätej Cirkvi.