Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

Dnes je Zbierka na dobročinné ciele Svätého Otca. Pán Boh zaplať!

Pre žiakov a študentov: „Blíži sa záverečné účtovanie v škole. Vypnite sa k výkonu, nevzdávajte sa, poopravujte si známky a čestne. Porozmýšľajte, či netreba zájsť za učiteľom a slušne ho poprosiť o prepáčenie za nevhodné správanie, poďakovať za trpezlivosť. Aj to patrí k charakteru človeka. Rozmýšľajte o serióznej sv. spovedi na budúci týždeň.“

8. – 10. júla 2016 ste pozvaní na duchovnú obnovu do Košíc, ktorá sa uskutoční v Steel Aréne s otcom Jamesom Manjackalom, misionárom milosrdenstva. Bližšie informácie na farskej výveske alebo  na stránke www.ke-arcidieceza.sk.   Je to z príležitosti Mimoriadneho roku Božieho milosrdenstva.