Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Veľkonočné prianie arcibiskupa a pomocného biskupa

Naliehavo potrebujeme
zblízka a dôverne spoznať
Sväté písmo a Zmŕtvychvstalého,
ktorý v spoločenstve veriacich
neprestajne rozdáva slovo a láme chlieb.
(Sv. Otec František – Aperuit illis)

Požehnané veľkonočné sviatky
v radosti z Ježišovho zmŕtvychvstania
prajú a vyprosujú

+ Mons. Bernard Bober
arcibiskup-metropolita

+Mons. Marek Forgáč
pomocný biskup